Проблеми сімейного розлучення

Инфо по психологии » Проблеми сімейного розлучення

Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто­сунки чоловіка і жінки становлять психоло­гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе­ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях.

купить диплом - вся детальная информация.

Нерідко побутові суперечки виникають з докорів чоловіка дружині (особливо горо­дянці) : погано готуєш, лінива, тобі аби розважатися чи телевізор дивитися, не гос­подарка тощо. Тобто чоловік вважає, що дружина систематично недовиконує свою «законну» хатню роботу, а з точки зору жінки чоловік вимагає чогось нереального. А річ у тому, що чоловік вимагає не стіль­ки виконання якоїсь конкретної роботи, а просто хоче бачити свою дружину в госпо­дарських клопотах з раннього ранку до вечора.

Подружжя, що живе в постійних супереч­ках, повинно усвідомити: хронічні зіткнен­ня — показник досить серйозної несумісно­сті, яка загрожує дальшим розладом сто­сунків. Якщо сім'я не подолає цю стадію, вона мало-помалу переходить до стійкої незлагоди, яка стає визначальною рисою психологічного клімату. Усе починається зі


Практическое применение убеждения. Технологии убеждения в деловом общении
Если исходить из понимания «деловой» ситуации, можно заметить, что она предполагает довольно широкий круг ситуаций, как в профессиональном общении, так и в повседневной жизни. Тем не менее, оно оказывается созвучным и современному пониманию делового общения. Под деловым общением обычно имеется в виду процесс речевого взаимодействия двух ...

Значение эмоций.
Эмоции играют своеобразную ориентирующую и регулирующую роль в той деятельности, в которой они формируются. Когда взрослый предлагает ребенку задание, он объясняет, зачем оно выполняется, т.е. мотивирует необходимость деятельности. Однако то, что выдвигает в качестве мотива взрослый, далеко не сразу становится мотивом действия ребенк ...

Эмоции, характеристики и виды. Классификация эмоциональных состояний. Эмоции и чувства
Эмоции делят на положительныеи отрицательные . Наиболее древними являются, переживания удовольствия и неудовольствия (так называемый эмоциональный тон ощущений), которые направляют поведение человека и животных на сближение с источником удовольствия или на избегание источника неудовольствия. У животных и человека в головном мозге имеютс ...