Проблеми сімейного розлучення

Инфо по психологии » Проблеми сімейного розлучення

Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто­сунки чоловіка і жінки становлять психоло­гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе­ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях.

Нерідко побутові суперечки виникають з докорів чоловіка дружині (особливо горо­дянці) : погано готуєш, лінива, тобі аби розважатися чи телевізор дивитися, не гос­подарка тощо. Тобто чоловік вважає, що дружина систематично недовиконує свою «законну» хатню роботу, а з точки зору жінки чоловік вимагає чогось нереального. А річ у тому, що чоловік вимагає не стіль­ки виконання якоїсь конкретної роботи, а просто хоче бачити свою дружину в госпо­дарських клопотах з раннього ранку до вечора.

Подружжя, що живе в постійних супереч­ках, повинно усвідомити: хронічні зіткнен­ня — показник досить серйозної несумісно­сті, яка загрожує дальшим розладом сто­сунків. Якщо сім'я не подолає цю стадію, вона мало-помалу переходить до стійкої незлагоди, яка стає визначальною рисою психологічного клімату. Усе починається зі


Гендерные исследования системы языка. Понятия сексизма и патриархальных языков
Сексизм связан с понятием патриархальных языков, продуцирующих неравноправие полов. Основные характеристики патриархальных языков были описаны Хеллингер: * Неравные шансы идентификации мужчин и женщин в языке (обозначение женщин языковыми единицами мужского рода). * Семантическая асимметрия при наличии парных единиц (слова женского ро ...

Формирование самооценки дошкольников в процессе игры
Для дошкольника благоприятны завышенные самооценки с различных позиций по всем уровням (самый умный, самый красивый… и т.д.). Низкие же самооценки характеризуют наличие внутриличностных и межличностных конфликтов у ребенка, но в группе обследуемых детей таковых не выявлено. Одна из наших задач – формирование адекватной самооценки дошко ...

Информационно-коммуникативные процессы манипулятивного воздействия как угроза информационно-психологической безопасности личности и общества в целом. Взаимодействие человека и информационной среды: п
Общим источником внешних угроз информационно-психологической безопасности личности является та часть информационной среды общества, которая в силу различных причин неадекватно отражает окружающий человека мир. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя ...