Проблеми сімейного розлучення

Инфо по психологии » Проблеми сімейного розлучення

Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто­сунки чоловіка і жінки становлять психоло­гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе­ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях.

купить диплом - вся детальная информация.

Нерідко побутові суперечки виникають з докорів чоловіка дружині (особливо горо­дянці) : погано готуєш, лінива, тобі аби розважатися чи телевізор дивитися, не гос­подарка тощо. Тобто чоловік вважає, що дружина систематично недовиконує свою «законну» хатню роботу, а з точки зору жінки чоловік вимагає чогось нереального. А річ у тому, що чоловік вимагає не стіль­ки виконання якоїсь конкретної роботи, а просто хоче бачити свою дружину в госпо­дарських клопотах з раннього ранку до вечора.

Подружжя, що живе в постійних супереч­ках, повинно усвідомити: хронічні зіткнен­ня — показник досить серйозної несумісно­сті, яка загрожує дальшим розладом сто­сунків. Якщо сім'я не подолає цю стадію, вона мало-помалу переходить до стійкої незлагоди, яка стає визначальною рисою психологічного клімату. Усе починається зі


Особенности принятия решений больными олигофренией
Рассмотрим особенности принятия решений больными олигофренией. Олигофрения – это врожденное слабоумие, главный признак которого – нарушение интеллекта и мышления. Это заболевание характеризуется низким запасом сведений и знаний, неспособностью к обучению, бедным словарным запасом, недоразвитием понятийного, абстрактного мышления. Для ...

Особенности невербальной коммуникации
Первая выделенная особенность невербальных сообщений – их ситуативность: тон голоса указывает на нынешнее состояние говорящего и его отношение к предмету разговора, но не может сообщить о его переживаниях на прошлой неделе; люди по-разному будут стучать в дверь в зависимости от их эмоционального состояния и от того, в чью дверь они стуч ...

Уровень эмоционального развития
По мере расширения сферы общения дети испытывают действие разнообразных социальных факторов, значительно активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, культурно управлять чувствами. Позволяет этому научиться игра, например, она помогает справиться со страхами (см. выше). Дети старшего до ...